Maj 1954 roku, skwer przy ulicy Boh. Stalingradu (Zamkowej) obecnie zlokalizowan..., stare zdjęcia -

Maj 1954 roku, skwer przy ulicy Boh. Stalingradu (Zamkowej) obecnie zlokalizowany jest tam pomnik poświęcony harcerzom. Miejsce było bardzo urokliwe, czyste i zadbane, sąsiedztwo alejek powodowało że był to obowiązkowy punkt spacerów mieszkańców Ostrzeszowa.

Grzes67 4 years, 7 months ago
Comments (0)