Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie, rok 1966..., stare zdjęcia -

Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie, rok 1966. Biblioteka mieściła się wtedy w kamienicy państwa Wodniakowskich przy ulicy Sikorskiego 14 (obecnie sklep papierniczy).
Stoją od lewej: NN (pani dbała o porządek), pani Janka (nazwisko nieznane), Nowak(imię nieznane), Krystyna Pilarczyk, Halina Adamska. Siedzą od lewej: Krystyna Manikowska, kierownik Franciszek Płóciennik, Felicja Gąsiorek.
Z archiwum Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie.

Grzes67 5 years, 3 months ago
Comments (1)
Grzes67 5 years, 3 months ago

Pierwsza od lewej stoi: Wanda Kotowicz, obok Janina Lichewicz.