Połowa lat pięćdziesiątych, drewniana makieta Pałacu Kultury i Nauki w parku prz..., stare zdjęcia -

Połowa lat pięćdziesiątych, drewniana makieta Pałacu Kultury i Nauki w parku przy ulicy Bohaterów Stalingradu (Zamkowej) obecnie w miejscu tym stoi pomnik harcerzy. Makietę zbudowała Spółdzielnia Pracy "Stolarz". Na pałacu widoczne logo V Festiwalu Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, który odbył się w Warszawie w 1955 roku.
Ze zbiorów Piotra Niesobskiego.

Grzes67 4 years, 3 months ago
Comments (0)