Początek lat pięćdziesiątych, w parku przy fontannie siedzą: z lewej Ewa Skupińs..., stare zdjęcia -

Początek lat pięćdziesiątych, w parku przy fontannie siedzą: z lewej Ewa Skupińska, pozostałe dwie dziewczynki nierozpoznane, i jej brat Jasiu. Tożsamość bohatera drugiego planu niestety nieznana.

Grzes67 6 months, 2 weeks ago
Comments (0)