Szczyt zdobyty!
Na jaką to górę wdrapali się ci dzielni chłopcy?
Lata pięćdzie..., stare zdjęcia -

Szczyt zdobyty!
Na jaką to górę wdrapali się ci dzielni chłopcy?
Lata pięćdziesiąte.

Grzes67 3 years, 9 months ago
Comments (0)