...w podróży.
2-7 sierpnia 1974 rok.
"Rada Zakładowa wraz z Komisją K.O.S.i T...., stare zdjęcia -

...w podróży.
2-7 sierpnia 1974 rok.
"Rada Zakładowa wraz z Komisją K.O.S.i T. zorganizowała autokarem TURYSTY wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla 33 pracowników do Torunia, region Mazursko-Warmińsko-Augustowski i Warszawy. Program wycieczki był obszerny i atrakcyjny i został zrealizowany w całości. Zwiedzono wiele zabytków klasy zerowej, obiektów kultury narodowej oraz nowoczesnej architektury i dorobku Polski Ludowej. Impreza turystyczna była bardzo dobrze zorganizowana i wszyscy uczestnicy wycieczki wynieśli wiele pozytywnych wrażeń i dużo zadowolenia."

Grzes67 2 years, 10 months ago
Comments (0)