Dwukołówką po rynku, lata 60-te. Nie ma jeszcze tablicy, która zawisła na ściani..., stare zdjęcia -

Dwukołówką po rynku, lata 60-te. Nie ma jeszcze tablicy, która zawisła na ścianie ratusza w 1967 roku, mająca przypominać o czerwonoarmistach poległych w czasie wyzwalania Ostrzeszowa.
Ze zbiorów Małgorzaty Dolaty.

Grzes67 2 years, 5 months ago
Comments (0)