Lata trzydzieste, ulicą Sienkiewicza (przechodzą Kolejową) spacerują: pani Jadwi..., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, ulicą Sienkiewicza (przechodzą Kolejową) spacerują: pani Jadwiga i pan Józef Gruszkowie. Przewyborna fotografia!
Ze zbiorów Krystyny Pilarczyk.

Grzes67 2 years, 2 months ago
Comments (0)