Gmach obecnego UMiG, w zimowej scenerii, jeszcze przed przebudową w latach 70-ty..., stare zdjęcia -

Gmach obecnego UMiG, w zimowej scenerii, jeszcze przed przebudową w latach 70-tych. Początek lat 60-tych.
Ze zbiorów Witolda Kucharskiego.

Grzes67 10 months, 2 weeks ago
Comments (0)