Nawiedzenia obrazu Matki Boskiej w Ostrzeszowie, 19 grudzień 1976 rok.
Autorem ..., stare zdjęcia -

Nawiedzenia obrazu Matki Boskiej w Ostrzeszowie, 19 grudzień 1976 rok.
Autorem pomysłu peregrynacji kopii obrazu jasnogórskiego był prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, wędrówka była przygotowaniem narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Pierwszy etap nawiedzenia cudownego obrazu rozpoczął się w 1957 roku a zakończył się w 1980. W 1966 roku władze komunistyczne nakazały aresztować obraz, uwięzienie trwało 6 lat. Peregrynacja była jednak kontynuowana, Matka Boska nawiedzała polskie parafie w symbolu pustych ram, ewangeliarza i świecy. 19 grudnia 1976 roku kopia obrazu dotarła do Ostrzeszowa. Było to nadzwyczajne wydarzenia dla naszego miasta i parafii o czy świadczą prezentowane zdjęcia. Może posiadacie podobne, oficjalne pamiątki z jeszcze innymi zestawami fotografii, lub prywatne zdjęcia?

Grzes67 8 months, 3 weeks ago
Comments (0)