Oś. M. Nowotki (Zamkowe)
W roku 1966 rozpoczęto budowę centralnej kotłowni C.O...., stare zdjęcia -

Oś. M. Nowotki (Zamkowe)
W roku 1966 rozpoczęto budowę centralnej kotłowni C.O. dla bloków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej. Uruchomienie kotłowni (pierwszego kotła) nastąpiło 4 stycznia 1970 roku, koszt budowy- 3 127 548 zł.
Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Kępno i Przesiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Poznaniu. Moc kotłowni w pełnej mocy wynosił
3 800 000 kcal/h.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 2 years, 2 months ago
Comments (0)