Rok 1952, przed restauracją POD BASZTĄ, przy ulicy Boh. Stalingradu (Zamkowa), s..., stare zdjęcia -

Rok 1952, przed restauracją POD BASZTĄ, przy ulicy Boh. Stalingradu (Zamkowa), stoją od lewej: Monika Gajewska i prawdopodobnie Helena Chachuła. Z lewej strony widać mały fragment synagogi, rozebranej na początku lat 70-tych, na jej miejscu zbudowano PDK (obecnie sąd). Proponuję powiększyć zdjęcie i przyjrzeć się witrynie, jest tam kilka ciekawostek. Fotografii z synagogą znanych jest tylko kilka, prosimy więc przeszukać swoje archiwa, może uda się dokonać jakiegoś odkrycia.
Ze zbiorów Samanty Paściak.

Grzes67 3 years, 2 months ago
Comments (1)
Grzes67 3 years, 2 months ago

-Mieczysław Czajkowski-
A restauracja była własnością p. Stachowiaka (przed upaństwowieniem).