Lata pięćdziesiąte, przy fontannie siedzą: Adam Lisowski, Henryk Czwordon, Zenon..., stare zdjęcia -

Lata pięćdziesiąte, przy fontannie siedzą: Adam Lisowski, Henryk Czwordon, Zenon Fabrowski i Narcyz Cebulski. Widoczny budynek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej obecnie UMiG. Zwróciliście uwagę że jeszcze wielu starszych ludzi idzie załatwić urzędowe sprawy do "prezydium"

Grzes67 5 years, 5 months ago
Comments (0)